sobota 11. ledna 2014

HŘBITOV UMĚNÍ 

Miesto posledného odpočinku umelcov a ich umeleckých diel. 180 schránok v ktorých je uložená urna s popolom zosnulého umelca a jedno jeho dielo. Schránky sú naprogramované samotným umelcom, alebo jeho blízkymi tak, aby sa otvorili len raz za určitý počet rokov, vtedy sa urna a dielo zložia žeriavom do podzemnej galérie, kde sa vystavia spolu s inými umelcovými dielami. 

středa 27. listopadu 2013

Vytiahnuť galériu nad terén, alebo nie? 
Pod hřbitovem pribudne:
- galéria v ktorej sa po otvorení umelcovej schránky vystaví jej obsah + ďalšie jeho umelecké diela.

- teleskopický jeřáb s plošinou, ktorý bude obsluhovať schránky a prenášať ich obsah do galérie. Bude umiestnený v betónovom kvádri uprostred galérie, pri prevádzke bude vysunutý na úroveň átria, ktoré je medzi schránkami.


Schránky tvoria "kostičku z kostiček" s rozmermi 15,6 x 15,6 x 15,6 m.
Galéria pod hřbitovem kopíruje jeho pôdorysné rozmery a je vysoká 5 m. 


Druhý návrh:


Zmena konceptu: 

V schránke budú uchované aj ostatky umelca (urna) + jeho umelecké dielo / diela. 


- povolené aj prefabrikované / monolitické stropy
- návrh sa stále odvíja od betónového bloku, z ktorých vznikla schránka v podobe kostičky 
1800 x 1800 x 1800mm
Prvý návrh:

- inšpirácia katakombami
- podzemný objekt s dlhou chodbou uprostred a svetlom na konci, ktorú obklopujú schránky na pohřbené umenie. Z druhej strany prístup k schánkam + schodisko

- "ZNOVU A LÉPE" ;) Betónový kváder 1600 x 800 x 200

BEDNA

Celý návrh sa odvíja od 2 základných prvkov, ktoré boli zadané: modul daných rozmerov z ktorého budú postavené všetky objekty na ostrove a bedňa na prenos a uskladnenie modelu, ktorý by mal byť v mierke 1:50. 

Tieto 2 prvky výrazne obmedzili prvé návrhy. 

Počas konzultácií sme zistili, že obmedzenie je príliš veľké a boli povolené aj prvky z liateho betónu, prefabrikované prvky (stropy, preklady...) a prvky z pororoštu.


pondělí 14. října 2013

UMENIE:                   Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše - jedna z foriem osvojovania si sveta človekom.
                  Umenie môže znamenať aj používanie istých duchovných kvalít alebo manuálnej zručnosti pri realizácii určitého diela s cieľom urobiť svet umelo krajším a lepším.
                  Umenie je forma maximálneho bytia človeka spočívajúca v cieľavedomom pretváraní škaredého alebo esteticky neúčinného či menej účinného na krásu v koncentrovanej podobe.
                  “Umenie je dar bohov a umelec je ich tlmočník.” Platón
                  “Hodnota umeleckého diela je koniec koncov určovaná pôsobením na dušu človeka ako spoločenskej bytosti.” AristotelesHŘBITOV UMĚNÍ:


Navrhujem cintorín umenia.
Miesto kde umelec uloží svoje dielo do uzamknutej, vzduchotesnej schránky, nastaví časovač na ľubovoľnú dobu (hodiny, dni, mesiace, roky, storočia), po ktorej sa bude dať schránka znova otvoriť. 

Pokoj je najvyššia vedomosť a láska, je to uistenie, že si uvedomujem celú realitu na kraji všetkých hĺbok a priepastí. Pokoj je tajomstvo krásy a podstatná súčasť umenia.” 
Herman Heese

Čas je najlepší sudca a trpezlivosť najlepší majster.”
portugalské príslovie


“Hodinky vraždia čas. Čas je mŕtvy pokiaľ sa odpočítava malými kolieskami, len keď sa hodinky zastavia, čas ožije.” 
William PaulknerZ histórie: 

KATAKOMBY


- dlhé úzke chodby ( ambulacra ), ktoré mohli mať niekoľko poschodí a boli hlboké až 30m
- v stenách ambulacry boli vytesané kamenné hrobné výklenky ( loculi ) vysoké 40-60cm a hlboké 120-150cm
- vzduch a svetlo sa do katakomby dostávali prostredníctvom zvislých štvorcových šachiet ( lucernarium) 
- hrobky sa uzatvárali maltou a mramorovou doskou, alebo terakotovými tehlami, na ktoré sa vyrývalo meno zosnulého, vek a dátum úmrtia