pondělí 14. října 2013

UMENIE:                   Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše - jedna z foriem osvojovania si sveta človekom.
                  Umenie môže znamenať aj používanie istých duchovných kvalít alebo manuálnej zručnosti pri realizácii určitého diela s cieľom urobiť svet umelo krajším a lepším.
                  Umenie je forma maximálneho bytia človeka spočívajúca v cieľavedomom pretváraní škaredého alebo esteticky neúčinného či menej účinného na krásu v koncentrovanej podobe.
                  “Umenie je dar bohov a umelec je ich tlmočník.” Platón
                  “Hodnota umeleckého diela je koniec koncov určovaná pôsobením na dušu človeka ako spoločenskej bytosti.” AristotelesHŘBITOV UMĚNÍ:


Navrhujem cintorín umenia.
Miesto kde umelec uloží svoje dielo do uzamknutej, vzduchotesnej schránky, nastaví časovač na ľubovoľnú dobu (hodiny, dni, mesiace, roky, storočia), po ktorej sa bude dať schránka znova otvoriť. 

Pokoj je najvyššia vedomosť a láska, je to uistenie, že si uvedomujem celú realitu na kraji všetkých hĺbok a priepastí. Pokoj je tajomstvo krásy a podstatná súčasť umenia.” 
Herman Heese

Čas je najlepší sudca a trpezlivosť najlepší majster.”
portugalské príslovie


“Hodinky vraždia čas. Čas je mŕtvy pokiaľ sa odpočítava malými kolieskami, len keď sa hodinky zastavia, čas ožije.” 
William PaulknerZ histórie: 

KATAKOMBY


- dlhé úzke chodby ( ambulacra ), ktoré mohli mať niekoľko poschodí a boli hlboké až 30m
- v stenách ambulacry boli vytesané kamenné hrobné výklenky ( loculi ) vysoké 40-60cm a hlboké 120-150cm
- vzduch a svetlo sa do katakomby dostávali prostredníctvom zvislých štvorcových šachiet ( lucernarium) 
- hrobky sa uzatvárali maltou a mramorovou doskou, alebo terakotovými tehlami, na ktoré sa vyrývalo meno zosnulého, vek a dátum úmrtia Žádné komentáře:

Okomentovat